Naša strecha, ktorá vás chráni pred vonkajším svetom.